Kirker i Brevik kommune

Brevik er en by i Porsgrunn kommune i Telemark. Brevik var egen kommune fram til

kommunesammenslåingen i 1964,  da den  sammen med Eidanger og Porsgrunn  ble en ny kommune som fikk navnet Porsgrunn.

Brevik er i dag en bydel i den store flerkjernebyen i Grenland, som SSB kaller Porsgrunn/Skien.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Brevik kirke

Brevik kirke, Telemark

Brevik 28.02.2016

Brevik kirke, Telemark

Brevik 28.02.2016

Brevik kirke, Telemark

Brevik 28.02.2016

Brevik kirke er en arbeidskirke i armert betong.

Kirken ble oppført i 1963 og innviet den 12. desember etter at den forrige kirken brant i 1960.

Stort bilde, klikk på bilde.

Backspace tilbake til siden.

Foto: Reidar Nordkveldemoen